TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2019

Công ty Cổ Phần Nhôm Aluvina cần tuyển 
 

Tuyển thợ nhôm kính

Yêu cầu kinh nghiệm trên 1 năm
Phụ cấp nhà ở, ăn trưa
Quyền lợi: Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm,...

TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH THÁNG 03/2019

Tuyển Thợ nhôm kính và Lao động phổ thông làm việc tại Nhà Máy. CCN Hà Bình Phương- Văn Bình- Thường tín- Hà Nội.
  1. Tổng...