Hàng năm Công ty Aluvina tổ chức cuộc thi tay nghề cho công nhân trong Công ty 2 lần, 6 tháng 1 lần.
Sau mỗi cuộc thi cán bộ CNV trong Công ty sẽ rút ra được kinh nghiệm và hiểu rõ nhất năng lực của bản thân mình.
Từ đó phấn đấu khắc phục nâng cao tay nghề và nâng cao hiệu quả trong công việc.
Bài viết cùng chuyên mục